Soorten spinnen

Er bestaan ruim 45.000 verschillende soorten spinnen. Spinnen hebben een wereldwijde verspreiding en kennen een grote variatie in lichaamsbouw, gedrag en voedselspecialisatie. Er zijn niet alleen een zeer groot aantal soorten spinnen, maar binnen een soort is de populatiedichtheid vaak ook erg hoog. Om deze reden omschreef de Britse spinnenkenner W. S. Bristowe de spinnen eens als een reusachtig tapijt dat de aarde omspant. Spinnen worden verdeeld in twee basale groepen: de Araneomorphae (“tangkakigen”) en de Mygalomorphae (“rechtkakigen” of “vogelspinachtigen”).

De Araneomorphae vormen de grootste groep, deze spinnen worden wel als de hoogst ontwikkelde vertegenwoordigers gezien. Voorheen heette de onderorde Araneomorphae ook wel Labidognatha (“tangkakigen”), omdat de kaken als een tang van en naar de middellijn toe bewegen, in het horizontale vlak. Hierdoor kunnen de cheliceren prooien vermalen in plaats van slechts leegzuigen.

De Mygalomorphae worden beschouwd als de primitievere spinnen, ze hebben een lichaamsbouw die meer overeenkomt met de oudst bekende vormen van spinnen. Voorheen heetten de Mygalomorphae ook wel Orthognatha (“rechtkakigen”), omdat de kaken als een houweel omhoog en omlaag bewegen, in verticale richting. Ze kunnen hun prooi niet vermalen en kunnen alleen gif inspuiten en vervolgens hun prooi leegzuigen.


België en Nederland

In België en Nederland leven bijna 700 verschillende soorten spinnen. Een aantal spinnen komt zeer algemeen voor en is bij het grote publiek bekend. Voorbeelden zijn de huisspin en de trilspin die in huizen leven en de kruisspin die veel in tuinen voor komt. Er zijn echter ook zeldzame soorten die door wetgeving worden beschermd, een voorbeeld is de lentevuurspin.

In België en Nederland komen geen gevaarlijke spinnen voor. Er zijn wel enkele soorten die beter met rust gelaten kunnen worden vanwege de pijnlijke beet. De beet van de roodwitte celspin bijvoorbeeld is bijzonder pijnlijk. De beet van de spoorspin staat eveneens bekend als zeer pijnlijk en kan leiden tot onder andere duizelingen en misselijkheid. Ten slotte kan ook de waterspin een beet geven die men niet snel zal vergeten.

 Zie ook: Enkele opmerkelijke spinnensoorten

Bron: Wikipedia